Obszarem działania firmy jest doradztwo z zakresu:

  • prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego
  • prawa administracyjnego oraz podatkowego
  • prawa gospodarczego i bankowego
  • postępowań egzekucyjnych (zabezpieczamy interesy majątkowe w trakcie postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego)
  • upadłości konsumenckiej oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Uczestniczymy w procesach negocjacyjnych z wierzycielami w zakresie restrukturyzacji zobowiązań (ugody, umorzeń długu, prolongaty).

W prowadzeniu spraw jesteśmy ukierunkowani na budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami, indywidualnie analizując ich potrzeby z przełożeniem na efektywność w działaniu.

Kompleksowa obsługa prawno - finansowa
dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.


Mssignum&Crescit